شنیدار نظرات شما هستم

اگر درخواست آموزش خاصی دارید، یا درمورد محتواهای موجود انتقاد یا پیشنهادی دارید و یا سوالی براتون پیش اومده، شنیدار نظرات شما هستم 🙂

راه ارتباطی مستقیم
telegram: @setare_maghari

info@iodroid.ir

setare.maghari@gmail.com