مهمترین دیزاین پترن ها در اندروید

در این بخش نگاهی می کنیم به اینکه چه دیزاین پترن هایی توی اندروید معروف و پرکاربرد هستن. چجوری پیاده میشن و چه کتابخونه هایی برای کمک به پیاده سازیشون وجود داره.

همینطور برای همشون مثال و نمونه پروژه خواهیم زد.

  • مدرس ستاره مقاری
شروع