نمونه کد های کاربردی

با توجه به اینکه در عمومیت اپلیکیشن ها چه چیزهایی لازم هست یاد بگیریم، چه کدهای مشابهی داخل همشون مورد استفاده است و …، داخل این بخش برای هر چیز مهمی که توی پروژه ها نیاز میشه یک مثال میزنیم و توضیح میدیم. مثل همیشه سعی میکنیم همه چیز رو ساده بگیریم و ساده بیان کنیم.

  • مدرس ستاره مقاری
شروع